Procedura reklamacyjna Cambium – Cambium ePMP - nowe możliwości dla ISP

Procedura reklamacyjna Cambium

epmp seria ePMP 3000

Procedury reklamacyjne urządzeń Cambium Networks

W przypadku uszkodzenia urządzenia firmy Cambium Networks prosimy o realizację poniższych kroków:

METODA 1 – uzyskanie wsparcia i ewentualnego ID RMA poprzez Cambium Support Center.

Zgłoszenie problemu z działaniem urządzenia można dokonać w Cambium Support Center  (CSC) (https://support.cambiumnetworks.com/) poprzez opcję Submit a Request ( https://help.cambiumnetworks.com/hc/en-us/requests/new). Jeśli w wyniku działań Cambium Support Center problem z działaniem urządzenia nie zostanie rozwiązany, a urządzenie objęte jest gwarancją procedura zakończy się nadaniem  ID RMA . Po uzyskaniu ID RMA prosimy o przesłanie go do nas – zrealizujemy wymianę urządzenia.

W trakcie zgłoszenia w CSC zostaniecie Państwo poproszeni o podanie poniższych danych:

 • Nazwa urządzenia
 • Numery: numer seryjny (MSN), MAC Adress LAN (ESN)
 • Opis usterki
 • Datę zakupu / numer faktury (datę zakupu i nr faktury można ustalić po zalogowaniu  w naszym systemie https://kaja.e-abonent.pl/ w zakładce ZAKUPY )

Jeśli stan urządzenia to umożliwia zalecamy aktualizację firmware do najnowszej dostępnej wersji. Prosimy też przed rozpoczęciem procedury o upewnienie się czy działanie urządzenia zostało sprawdzone na innym źródle zasilania oraz przewodach.

Jeśli mimo tych działań nadal występuje problem z działaniem urządzenia, a jest to możliwe, należy przed jego demontażem, pobrać i zachować plik POMOCY TECHNICZNEJ  (Tools Backup / Restore / Backup Technical Support File. W trakcie procesowania zgłoszenia często prowadzący procedurę inżynier prosi o przesłanie tego pliku.

Uzyskanie ID RMA w CSC przyśpiesza procedurę wymiany urządzenia.

METODA 2 – uzyskanie wsparcia i ewentualnego ID RMA w serwisie KAJA Komputer.

Przed zgłoszeniem problemu z działaniem urządzenia prosimy wykonać następujące czynności:

 • jeśli stan urządzenia to umożliwia zalecamy aktualizację firmware do najnowszej dostępnej wersji
 • prosimy też przed rozpoczęciem procedury o upewnienie się czy działanie urządzenia zostało sprawdzone na innym źródle zasilania oraz przewodach
 • jeśli mimo tych działań nadal występuje problem z działaniem urządzenia, a jest to możliwe, należy przed jego demontażem, pobrać i zachować plik POMOCY TECHNICZNEJ  (Tools Backup / Restore / Backup Technical Support File. Ważne by plik POMOCY TECHNICZNEJ, pobrać z urządzenia przed jego demontażem z lokalizacji, gdzie urządzenie pracuje produkcyjnie

Jeśli powyższe działania nie rozwiązały problemu z działaniem urządzenia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres cambium(at)kajakom.pl zawierającego poniższe dane:

 • Nazwa urządzenia
 • Numery: numer seryjny (MSN), MAC Adress LAN (ESN)
 • Opis usterki
 • Datę zakupu / numer faktury (datę zakupu i nr faktury można ustalić po zalogowaniu  w naszym systemie https://kaja.e-abonent.pl/ w zakładce ZAKUPY )
 • gdy jest to możliwe, należy do maila załączyć plik POMOCY TECHNICZNEJ  (Tools Backup / Restore / Backup Technical Support File, który został pobrany przed demontażem urządzenia

Po otrzymaniu od KAJA Komputer potwierdzenia należy wysłać urządzenie na adres:

KAJA KOMPUTER,

ul.Pocztowa 11a,

67-400 Wschowa.

Prosimy o opisanie przesyłki słowem SERWIS i dołączenie do każdego z przesyłanych urządzeń, dokumentu zawierającego powyższe dane i dane firmy wysyłającej wraz kontaktem do osoby kontaktowej w sprawach serwisu po stronie wysyłającej.

W trakcie realizacji RMA przez KAJA Komputer w Cambium Support Center, możemy potrzebować dodatkowych informacji, szczególnie, gdy nie otrzymamy kompletnych danych, a opis usterki będzie niejednoznaczny, lub nie będzie odpowiadał przeprowadzonym testom.

Urządzenia ePMP  oraz cnPilot zewnętrzne, firmy Cambium zakupione po 1 października 2018 roku objęte są 3-letnią gwarancją. Wcześniejsze dostawy objęte były 12 msc gwarancją. Urządzenia cnPilot wewnętrzne, objęte są 5-letnią gwarancją firmy Cambium Networks.  

Kompletna lista warunków gwarancji produktów firmy Cambium Networks znajduje się na stronie producenta: Cambium Networks – Standard Warranty. 

UWAGA: Od 1 września 2023 standardową formą rozliczenia zakończonego RMA jest KOREKTA sprzedaży na urządzenie objęte procedurą reklamacyjną. Inne formy rozliczenia reklamacji wymagają indywidualnego uzgodnienia.