Udostępnienie i zwroty sprzętu testowego – Cambium ePMP - nowe możliwości dla ISP

Udostępnienie i zwroty sprzętu testowego

Udostępnienie i zwroty sprzętu testowego

Udostępniamy urządzenia systemu ePMP na testy na następujących warunkach:

– uzgodniony zestaw jest wysyłany po dokonaniu wpłaty w wysokości 100% wartości sprzętu,

– przed wysyłką sprzętu zostaje uzgodniony okres testowy (od 14 do 30 dni),

– firma KAJA KOMPUTER w okresie testów zapewnia bezpłatne wsparcie telefoniczne w zakresie uruchomienia, konfiguracji i wdrożenia sprzętu,

– w przypadku zwrotu sprzętu następuje zwrot całej wpłaconej wartości sprzętu po jego odesłaniu i sprawdzeniu przez KAJA KOMPUTER kompletności i stanu sprzętu. Kontrolowana jest kompletność odesłanego sprzętu oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne,

– ślady montażu i prawidłowego użytkowania sprzętu nie uprawniają firmy KAJA KOMPUTER do obniżania wysokości zwrotu należności za udostępniony sprzęt.