ePMP dobry wybór dla ISP – Cambium ePMP - nowe możliwości dla ISP

ePMP dobry wybór dla ISP

Cambium ePMP

Dlaczego ePMP to dobre rozwiązanie dla Operatorów ISP?

Technologia ePMP od Cambium to kompletne rozwiązanie bezprzewodowej łączności szerokopasmowej dla dostawców usług internetowych ISP.

Dzięki ePMP zaawansowane technologie dotąd wykorzystywane w wysokobudżetowych rozwiązaniach stały się teraz dostępne również dla mniejszych i lokalnych dostawców Internetu z gwarancją dalszego rozwoju.

Unikalne podejście Cambium do rynku usług internetowych sprawia że Operatorzy mogą  rozwijać swoje sieci i systematycznie i stopniowo podnosić jakość swoich usług bez dużych nakładów początkowych i z wykorzystaniem dotychczasowej. Z jednej strony pozwala skalować tempo i zakres rozwoju sieci. Z drugiej strony gwarantuje bezpieczną ścieżkę rozwoju na długie lata, co wydaje się być kluczowym argumentem w dobie szybkiego rozwoju technologii internetowych a tym samym potrzeb zwiększania wydajności i przepustowości sieci dostępowych.

9 powodów, dla których warto zainwestować w technologię ePMP

Poniżej przedstawiamy najważniejsze argumenty przemawiające za technologią ePMP Cambium w postaci kluczowych rozwiązań zastosowanych w tej technologii.

1. Multi User MIMO – MU-MIMO

Zwiększenie przepustowości można uzyskać poprzez zwiększenie kanału lub wprowadzenie wyższych modulacji. W obu przypadkach mamy spore ograniczenia wynikające z rosnącymi zakłóceniami, które na pewnym etapie utrudniają efektywne wyniki i stwarzają duże bariery technologiczne rozwoju. Technologia MU-MIMO pozwala zwiększyć przepływność stacji bazowej nawet kilkakrotnie bez konieczności zwiększania kanału, bez wyższych modulacji, przy zachowaniu obecnej jakości sygnału (SNR). Technologia MU-MIMO jest połączeniem powszechnej techniki MIMO z tzw.  zwielokrotnieniem przestrzennym. Technologia multi user MIMO

To pozwala na przesyłanie strumieni danych MIMO 2×2 do kilku klientów równocześnie, odseparowanych od siebie w przestrzeni. Dla każdego użytkownika formowana jest niezależna wiązka radiowa. Technologia zwielokrotnienia przestrzennego jest już sprawdzona i wykorzystywana w zaawansowanych rozwiązaniach Cambium, gdzie możliwa jest już obsługa 14×14, pozwalająca do 7 razy zwiększyć pojemność stacji przy minimalnej separacji 6°.

2. Inteligentne filtrowanie

Szumy i zakłócenia w sieciach radiowych zawsze stanowią problem, który rośnie wraz ze wzrostem liczby stacji nadawczych w sieci. Większość jednostek radiowych wykorzystuje tzw. filtrowanie statyczne, które pozwala z lepszym lub gorszym skutkiem na eliminację zakłóceń zewnętrznych. Nie rozwiązują one jednak problemu szumów z sąsiednich kanałów, które również mają wpływ na wydajność sieci. ePMP dynamiczne filtrowanie

Rozwiązania Cambium Networks wykorzystują dynamiczne filtrowanie ze statycznym filtrem do blokowania szumów spoza pasma, oraz dynamiczny filtr blokujący zakłócenia z sąsiednich kanałów. Gdy system przechodzi na inny kanał, system automatycznie blokuje szum z sąsiednich kanałów, aby poprawić jakość sygnału.

3. Wielokrotne wykorzystanie częstotliwości

Każda częstotliwość ze względu na ograniczenia pasma jest bezcenna. Mechanizm ponownego wykorzystania częstotliwości przy konfiguracji back-to-back umożliwia operatorowi sieci dwukrotne wykorzystanie tej samej częstotliwości do połączenia użytkowników. wielokrotne wykorzystanie częstotliwości w ePMP

W przypadku dużych wdrożeń, operator sieci może podłączyć wielu klientów, ponownie używając tych samych częstotliwości w obszarze działania systemu. Wielokrotne użycie tego samego kanału pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej częstotliwości i może zapewnić dostęp dużej liczbie użytkowników z optymalnym wykorzystaniem pasma.

4. Synchronizacja GPS

Kolejne rozwiązanie niwelujące wpływ szumów własnych, które rosną wraz z zagęszczeniem we własnej sieci.

synchronizacja GPS Synchronizacja GPS koordynuje działanie całej sieci, ogranicza zakłócenia własne i utrzymuje wysoką wydajność w miarę dodawania klientów.

Cambium Starter Kity ePMP

 

5. Inteligentne kształtowanie wiązki (Beamforming) i kierowanie wiązką (Beamsteering)

W miarę instalowania kolejnych stacji AP w sieci dużym wyzwaniem staje się ograniczenie zakłóceń, by zapewnić niezawodną łączność o dużej prędkości. Punkt dostępowy ePMP 3000 współpracuje z opcjonalną anteną z tzw. sterowaniem wiązką (beam steering) tworząc wąskie wiązki w fazie uplink. To pozwala znacząco poprawić  współczynnik SNR. Cambium beamforming

Połączenie stacji bazowej z anteną beamformingową pozwala na generowanie węższych wiązek i eliminację zakłóceń z sąsiednich nadajników. Mniej szumów własnych w sieci to lepszy SNR i większa przepustowość sieci.

6. Air fairness

ePMP wykorzystuje zaawansowany algorytm priorytetyzacji regulacji dostępu do sieci (airtime fairness). Jest to swego rodzaju ochrona pojemności sieci w sytuacjach dużej rozbieżności jakości sygnałów stacji klienckich.

air fairness w epmp 3000 Alokacja jest oparta na czasie transmisji, a nie przepustowości, co pozwala uniknąć sytuacji w których moduły abonenckie w obszarze ze słabym pokryciem radiowym zajmują zbyt wiele czasu, a tym samym dostępną pojemność.

7. ATPC – automatyczna kontrola mocy

Sterowanie mocą końcówek klienckich tak by sygnał był optymalny zarówno dla końcówek blisko stacji jak i tych oddalonych. Dzięki temu stacja reguluje automatycznie poziom optymalnego sygnału w całej sieci i redukuje dodatkowe zakłócenia generowane przez stacje klienckie.

ATPC - automatyczna kontrola mocy

8. Bezkolizyjny protokół TDMA

TDMA (Time-Division Multiple Access) jest technologią, która pozwala stacjonarnym urządzeniom bezprzewodowym skalować się poza możliwościami standardowych protokołów stacjonarnych sieci bezprzewodowych, takich jak WiFi, zwłaszcza w środowiskach zewnętrznych. Wraz z pojawieniem się technologii MIMO i MU-MIMO, stacjonarne bezprzewodowe systemy radiowe mogą skalować się poza tradycyjne systemy TDD. Zastosowanie TDMA umożliwia operatorom realizację szerokiego zakresu usług wymagających dużej przepustowości, takich jak multimedia i wideokonferencje itp.

W przypadku Cambium ePMP pozwala to na szereg usług do 120 klientów w sektorze bez utraty pojemności i jakości.

9. Pewna ścieżka rozwoju sieci

Cambium Networks wielokrotnie udowodniło, że rozumie potrzeby środowiska lokalnych dostawców ISP. Chociażby poprzez rozsądną politykę upgrade-ową swoich produktów.

Wszystkie urządzenia ePMP są kompatybilne wstecz i wprzód. Rozwiązania Cambium pozwalają na spokojne i etapowe przejście na wyższe technologie bez rewolucyjnych zmian i jednorazowych dużych inwestycji. Z drugiej strony stacje abonenckie serii Force 300-xx są gotowe do programowego (bez wymiany urządzeń) upgrade-u w momencie pojawienia się kolejnych generacji stacji AP (8×8, 14×14).

Podsumowanie

Szybki rozwój technologii wykorzystywanych w Internecie oraz błyskawiczny wzrost potrzeb klientów sieci dostępowych stawia wiele wyzwań przed lokalnymi dostawcami usług. Stały rozwój sieci to konieczność.

Jest wiele miejsc oraz sytuacji kiedy to technologia FTTH nie jest ani szybkim, ani też ekonomicznym rozwiązaniem. Wtedy alternatywą lub uzupełnieniem może być nowoczesna technologia radiowa. Szybki rozwój łączności szerokopasmowej sprawia, że to co jeszcze kilka lat temu było słabością tego rozwiązania teraz staje się jego mocną stroną. Przed podjęciem  decyzji o modernizacji lub rozbudowie sieci radiowych warto przemyśleć wybór technologii.

Warto postawić na rozwiązania Cambum ePMP, które dają korzystne TCO oraz zapewniają spokojną przyszłość w postaci gwarancji dynamicznego rozwoju, bez ograniczeń technologicznych w najbliższej przyszłości. Warto również pamiętać, że Cambium proponuje kompletne rozwiązania, bez konieczności szukania wielu dostawców dla jednej inwestycji. Mamy również coraz większy wybór w zależności od potrzeb i możliwości budżetowych. Już teraz można wybierać spośród kilku stacji bazowych oraz szerokiej gamy stacji klienckich. Zobacz porównanie stacji bazowych ePMP.

 

Promocje Cambium ePMP

Zapisując się do naszego newslettera będziesz na bieżąco z nowościami.