Jak aktywować licencje Elevate? – Cambium ePMP - nowe możliwości dla ISP

Jak aktywować licencje Elevate?

Cambium Elevate ePMP

Licencje Elevate – aktywacja krok po kroku

W tym artykule podpowiadamy jak aktywować licencje Elevate. Pokazujemy krok po kroku całą procedurę rejestracji i aktywacji licencji Elevate otrzymanych przy zakupie stacji bazowej lub zakupionych. Podpowiadamy jaki tryb wybrać, to bardzo ważne, ponieważ po aktywacji nie można już zmienić trybu licencji.

Wybór trybu licencji Elevate

Licencję elevate można aktywować w dwóch trybach: statycznym/fixed licence (związanym ze stacją bazową) oraz „latającym”/flexible licence.
W obu przypadkach aktywację należy rozpocząć od zalogowania się do systemu zarządzania licencjami Cambium na stronie suportu Cambium pod tym adresem

Proces rozpoczynamy od wybrania opcji Entitlements / Activate Entitlements
W otwartym oknie należy wpisać otrzymany klucz dokonać weryfikacji jego poprawności przyciskiem CHECK:

Po weryfikacji otworzy się ekran wyboru trybu licencji: Flexible i Fixed.

UWAGA: Po aktywacji licencji do pracy w jednym z trybów nie ma możliwości zmiany trybu licencjonowania. Decyzja o sposobie pracy danej licencji jest nieodwracalna.

TRYB LICENCJI FLEXIBLE

Po wybraniu ścieżki FLEXIBLE przechodzimy do opcji powiązania klucza z istniejącym kontem (Company Account) lub stworzeniem nowego konta – jeśli aktywujemy pierwszą paczkę licencji.
Aktywując pierwszą paczkę, po wybraniu opcji New Company Account w kolejnym oknie należy stworzyć konto dla własnej organizacji. Po wpisaniu proponowanych wartości (Account name i Cambium ID) nastąpi weryfikacja ich unikalności.

Przykładowe wartości dla tych pól mogą przyjmować składnię: Cambium ID: „SKRÓCONA NAZWA FIRMY”, Account name: „PEŁNA NAZWA FIRMY”

Po utworzeniu Company Account należy wybrać przycisk ACTIVATE i w polu ilości aktywowanych paczek licencji cyfrę 1 poprawić na ilość paczek/licencji jaką chcemy powiązać z tym kontem. Praktycznie należy cyfrę 1 poprawić na maksymalną dostępną liczbę.

Po aktywacji otrzymujemy Cloud Licensing ID, które należy skopiować i zapisać w każdym z sektorów, które mają korzystać z konta (Company Account) utworzonego wcześniej.

Każda stacja bazowa pracująca w trybie licencjowania Flexible musi mieć możliwość komunikacji z serwerem licencji Cambium. Powinna mieć ustawione DNSy oraz włączony serwer NTP.

Przy podłączaniu się SM Elevate do AP sprawdzana jest łączna liczba licencji zarejestrowanych na koncie tej usługi w Cambium i jeśli nie została ona przekroczona AP utrzyma połączenie z SM Elevate.
AP może pracować tylko w jednym z trybów – albo ze „statycznie” przypisaną licencją na AP, albo z licencją „latającą”.

TRYB LICENCJI FIXED

Po wybraniu ścieżki FIXED należy w kolejnym oknie wkleić MAC ADRES portu ethernet stacji bazowej. Po wybraniu przycisku ACTIVATE otrzymujemy Licence Key, który należy wpisać do stacji bazowej w pole Local Licence Key.

Przy podłączaniu się SM Elevate do AP w tym trybie sprawdzana jest łączna liczba wykorzystanych licencji na koncie tej usługi i jeśli nie została ona przekroczona AP utrzyma połączenie z SM Elevate.
AP może pracować tylko w jednym z trybów – albo ze „statycznie” przypisaną licencją na AP, albo z licencją „latającą”.

Aktualną listę urządzeń objętych Elevate znajdziesz zawsze tutaj.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących licencji lub masz wątpliwości jak aktywować licencje Elevate, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

tel: 65 547 65 55  e-mail: cambium@kajakom.pl

 

Zapisując się do naszego newslettera będziesz na bieżąco z nowościami.