Jak aktywować licencje Elevate? – - bezprzewodowi.pl

Jak aktywować licencje Elevate?

Cambium Elevate ePMP

Licencje Elevate – aktywacja krok po kroku

W tym artykule podpowiadamy jak aktywować licencje Elevate. Pokazujemy krok po kroku całą procedurę rejestracji i aktywacji licencji Elevate otrzymanych przy zakupie stacji bazowej lub zakupionych. Podpowiadamy jaki tryb wybrać, to bardzo ważne, ponieważ po aktywacji nie można już zmienić trybu licencji.

UWAGA:

Z dniem 15 maja 2023 zakończy się licencjonowanie Flexible. Jeśli do tego czasu nie skonfigurujesz licencjonowania na Fixed, Twoje elevejtowane SM`y nie będą łączyć się z punktem dostępowym.

Opis procedury jak zmigrować licencje Flexible na model licencjonowania Fixed znajduje się w przygotowanej instrukcji „Jak zmigrować licencje Flexible na model licencjonowania Fixed”

Wybór trybu licencji Elevate

Licencję elevate można aktywować w dwóch trybach: statycznym/fixed licence (związanym ze stacją bazową) oraz „latającym”/flexible licence.
W obu przypadkach aktywację należy rozpocząć od zalogowania się do systemu zarządzania licencjami Cambium na stronie suportu Cambium pod tym adresem

Proces rozpoczynamy od wybrania opcji Entitlements / Activate Entitlements
W otwartym oknie należy wpisać otrzymany klucz dokonać weryfikacji jego poprawności przyciskiem CHECK:

Po weryfikacji otworzy się ekran wyboru trybu licencji: Flexible i Fixed.

UWAGA: Po aktywacji licencji do pracy w jednym z trybów nie ma możliwości zmiany trybu licencjonowania. Decyzja o sposobie pracy danej licencji jest nieodwracalna.

TRYB LICENCJI FLEXIBLE

Po wybraniu ścieżki FLEXIBLE przechodzimy do opcji powiązania klucza z istniejącym kontem (Company Account) lub stworzeniem nowego konta – jeśli aktywujemy pierwszą paczkę licencji.
Aktywując pierwszą paczkę, po wybraniu opcji New Company Account w kolejnym oknie należy stworzyć konto dla własnej organizacji. Po wpisaniu proponowanych wartości (Account name i Cambium ID) nastąpi weryfikacja ich unikalności.

Przykładowe wartości dla tych pól mogą przyjmować składnię: Cambium ID: „SKRÓCONA NAZWA FIRMY”, Account name: „PEŁNA NAZWA FIRMY”

Po utworzeniu Company Account należy wybrać przycisk ACTIVATE i w polu ilości aktywowanych paczek licencji cyfrę 1 poprawić na ilość paczek/licencji jaką chcemy powiązać z tym kontem. Praktycznie należy cyfrę 1 poprawić na maksymalną dostępną liczbę.

Po aktywacji otrzymujemy Cloud Licensing ID, które należy skopiować i zapisać w każdym z sektorów, które mają korzystać z konta (Company Account) utworzonego wcześniej.

Każda stacja bazowa pracująca w trybie licencjowania Flexible musi mieć możliwość komunikacji z serwerem licencji Cambium. Powinna mieć ustawione DNSy oraz włączony serwer NTP.

Przy podłączaniu się SM Elevate do AP sprawdzana jest łączna liczba licencji zarejestrowanych na koncie tej usługi w Cambium i jeśli nie została ona przekroczona AP utrzyma połączenie z SM Elevate.
AP może pracować tylko w jednym z trybów – albo ze „statycznie” przypisaną licencją na AP, albo z licencją „latającą”.

TRYB LICENCJI FIXED

Po wybraniu ścieżki FIXED należy w kolejnym oknie wkleić MAC ADRES portu ethernet stacji bazowej. Po wybraniu przycisku ACTIVATE otrzymujemy Licence Key, który należy wpisać do stacji bazowej w pole Local Licence Key.

Przy podłączaniu się SM Elevate do AP w tym trybie sprawdzana jest łączna liczba wykorzystanych licencji na koncie tej usługi i jeśli nie została ona przekroczona AP utrzyma połączenie z SM Elevate.
AP może pracować tylko w jednym z trybów – albo ze „statycznie” przypisaną licencją na AP, albo z licencją „latającą”.

Aktualną listę urządzeń objętych Elevate znajdziesz zawsze tutaj.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących licencji lub masz wątpliwości jak aktywować licencje Elevate, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

tel: 65 547 65 55  e-mail: cambium@kajakom.pl

 

Zapisując się do naszego newslettera będziesz na bieżąco z nowościami.