Zmiana licencji elevate z flexible na fixed – bezprzewodowi.pl

Zmiana licencji elevate z trybu Flexible na Fixed – instrukcja jak to zrobić

Zmiana licencji Elevate

Licencjonowanie Flexible zakończy się 31 maja 2023 r (zmiana terminu).  Jeśli do tego czasu nie skonfigurujesz licencjonowania na Fixed, Twoje elevejtowane SM`y nie będą łączyć się z punktem dostępowym.

Zanim rozpoczniesz procedurę, zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z migracją licencji. Wszystkie znajdziesz w dolnej części tego wpisu, pod opisem procedury lub w tym dokumencie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DO PROCESU MIGRACJI

Wykonaj poniższą procedurę, aby zmigrować licencje Flexible na model licencjonowania Fixed:

Przejdź na stronę internetową https://support.cambiumnetworks.com

Zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających Cambium, których używasz, aby uzyskać dostęp do swoich uprawnień.

Przejdź do grupy LICENSING a następnie przejdź do zapisanych uprawnień (saved entitlements)

W kolumnie ACTIONS zobaczysz uprawnienie odzwierciedlające dostępne ilości. Kliknij Aktywuj (Activate). Natomiast jeśli otrzymałeś w inny sposób ENTITLENT ID rozpocznij od zakładki ACTIVATE i wklej otrzymany klucz przed kliknięciem CHECK.

Kliknij ponownie Activate, aby przejść do kolejnego kroku.

Wypełnij ilości do aktywacji dla konkretnego AP. Wybierz ilość, która obejmuje wszystkie aktualnie zarejestrowane SM-y. Jeśli dla danego AP przewidujesz zwiększenie ilości podłączanych do niego SM Elevate uwzględnij te plany w ilości aktywowanych licencji.  Wprowadź adres MAC sieci LAN punktu dostępowego (AP). Zaznacz zgodę na warunki.  Wybierz odpowiedni kraj z rozwijanej listy Country. Jeśli w przyszłości będziesz chciał zmienić ustawienie COUNTRY  w licencji będzie to możliwe poprzez ponowne wygenerowanie klucza – już bez konieczności dodawania licencji Elevate, które zostały na stałe przypisane do tej stacji bazowej.

Skopiuj licencję wygenerowaną z portalu.

 

Zaloguj się do swojego ePMP AP, zmień tryb obsługi licencji z FLEXIBLE na FIXED i skopiuj/wklej klucz licencyjny. Zapisz i uruchom ponownie urządzenie.

UWAGA: zmiana trybu obsługi licencji powoduje rozłączenie wszystkich podłączonych SM.

To koniec procesu – od teraz możesz się cieszyć gotowością do dalszego działania 🙂

Aby wykonać inwentaryzację aktualnie podłączonych urządzeń Elevate w całej Twojej sieci możesz skorzystać z narzędzia, którego opis oraz możliwość pobrania znajdziesz tutaj .

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DO PROCESU MIGRACJI:

P. Ile licencji powinienem użyć na każdy punkt dostępowy?

O. Liczba licencji aktywowana na dany punkt dostępowy powinna odpowiadać liczbie Elevated SM, które muszą się połączyć z tym punktem dostępowym. Cambium Networks generując klucz do licencji statycznej zwiększyło 0 25%  ilość licencji, dzięki czemu możesz dodać więcej licencji – przykładowo na sytuacje gdy Elevated SM będzie przełączany z jednego punktu dostępowego do drugiego. Liczbę licencji można zwiększyć tylko poprzez dodanie nowych licencji przy wykorzystaniu otrzymanego klucza Entitlement.  Nie można zmniejszyć liczby licencji na danym AP.

P. Czy dodatkowe licencje (+25%) można również zastosować do licencjonowania nowych urządzeń Elevate ?

O. Bufor 25% ma na celu umożliwienie obsługę aktualnie pracujących Elevated SM. Nie ma na celu wspierania podłączania nowych obcych urządzeń. Skontaktuj się z nami jeśli przyznana ilość licencji jest nie pokrywa Twojego zapotrzebowania.

P. Co się stanie, jeśli dojdzie do awarii sprzętowej AP, czy licencja może zostać przeniesiona na zastępczy AP?

O. Potraktuj tę sytuację tak, jak każdą RMA, kontaktując się z pomocą techniczną Cambium. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. Jeśli urządzenie nie może zostać naprawione i musi zostać wymienione, wsparcie zapewni, że taka sama liczba licencji zostanie zastosowana do urządzenia zastępczego.

P. Jak sprawdzić czy przyznana przez Cambium Networks liczba licencji będzie wystarczająca do  obsługi wszystkich aktualnie pracujących urządzeń Elevate?

O. Zapoznaj się z udostępnionym programem, który w prosty sposób wykona inwentaryzację podłączonych   Elevated SM. Opis programu i jego pobranie znajduje się w artykule: https://bezprzewodowi.pl/wiedza/inwentaryzacja-licencji-elevate/ .

P.  Zrobiłem zmianę licencjonowania dla AP  ale nie zaznaczyłem kraju. Licencja się wygenerowała, wrzuciłem na antenę ale zakres częstotliwości jest marny. Czy możliwe jest dla wygenerowanej zmienić ustawienie COUNTRY ?

O. Aby zmienić COUTRY należy wygenerować ponownie licencję zgodnie z procedurą: https://bezprzewodowi.pl/wiedza/jak-zmienic-region-coutry-na-stacji-bazowej-epmp-1000-2000-3000/ Aktywowane licencje ELEVATE dla danej stacji są na stale do niej przypisane, i będą zaszyte w każdym generowanym nowym kluczu.

P. Czy udostępniony na moim koncie licencji ENTITLEMENT, który nie zostanie aktywowany do 31 maja będę mógł wykorzystać po tym terminie?

O. Udostępniony klucz do aktywacji licencji statycznych nie ma terminu ważności i można go również będzie wykorzystać do aktywacji licencji po 31 maja 2023.

P. Jak mogę rozpoznać czy korzystam z licencji FLEXIBLE czy z licencji FIXED?

O. Jeśli w zakładce Tools > Licence Management jest zaznaczona opcja ENABLED w oknie Flexible Licence Management, to oznacza że aktualnie to AP korzysta z licencji FLEXIBLE.

P. Jak mogę sprawdzić czy do danego AP były wcześniej przypisane licencje FIXED?

O. Na wcześniejsze aktywowanie licencji FIXED dla danego AP świadczy składnia klucza znajdującego się w polu Local Licence Key okna Fixed Licence Management. Znajdująca się w tym kluczu litera „U” a po niej cyfra (od 2 do 12o) wskazuje na aktywowanie licencji Elevate o ilości równej liczbie znajdującej się po literze „U” (np  …/U50/… oznacza 50 licencji Elevate w trybie FIXED przypisanych do tego AP).

P. Jak mogę sprawdzić ilość podłączonych urządzeń Elevate do stacji bazowej Cambium?

O. Na ilość podłączonych urządzeń Elevate wskazuje wartość w polu Registered Elevate Subscriber Modules  w zakładce STATUS interfejsu GUSI stacji bazowej. Jest to wartość chwilowa wskazująca na ilość urządzeń aktualnie podłączonych do AP.

P. Na moim koncie licencji w SUPPORT.cambiumnetworks.com nie zostały przydzielone uprawnienia do licencji FIXED. Co powinienem zrobić?

O. W takiej sytuacji należy ustalić liczbę aktualnie użytkowanych urządzeń Elevate w sieci (dla ułatwienia wykorzystując program dostępny tutaj) i skontaktować się z nami (cambium(at)kajakom.pl) lub 65 547 6555.

P. Czy możliwe jest zwiększenie wcześniej aktywowanych ilości licencji ELEVATE na AP i jak to zrobić?

O. W przypadku potrzeby zwiększenia ilości licencji należy ponownie zrealizować proces aktywacji licencji dla tego AP. W czasie aktywacji należy podać ilość licencji o jaką chcemy zwiększyć aktywne licencje.

Zapisując się do naszego newslettera będziesz na bieżąco z nowościami.